Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 12

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 13

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 17
Dom Towarowy Bracia Jab�kowscy
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/init.php on line 15

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/init.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/init.php on line 19

Notice: ob_end_flush(): failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/lib.php on line 132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/lib.php on line 132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/lib.php on line 132
Dom Towarowy Bracia Jab�kowscy
Kamienica, Chmielna 21
Kamienica przy Chmielnej 21 do 1919 roku.

Historia zagospodarowania terenu pooonego u zbiegu ulic Chmielnej i Brackiej siga koca XVIII wieku, kiedy to powsta w tym miejscu drewniany cyrk, zwany przez warszawiakw "Szczwalni" bd "Hec". Cyrk, pocztkowo cieszcy si duym powodzeniem, stopniowo podupada, a wreszcie w 1852 roku zosta rozebrany. Kamienica przy Chmielnej 21, ktra w niewiele zmienionym ksztacie istnieje do dzi, zostaa wybudowana w latach 1877-78 przez Izaaka Romberga. Bya to czteropitrowa, siedmioosiowa kamienica z par oficyn bocznych. Fasada od ulicy Chmielnej, z ryzalitami bocznymi o zdwojonych otworach okiennych, wyrniaa si niskim ostatnim pitrem z zamknitymi pkolicie okienkami, zestawionymi w triady w partiach ryzalitw i parzycie w czci midzyryzalitowej. Balkony wsparte na masywnych, eliwnych konsolach umieszczono w czci rodkowej I i III pitra oraz na II pitrze ryzalitw. Nie zachowaa sie dokumentacja pierwotnego, ozdobnego wystroju fasady i przewitu bramowego, usunity przed 1939 rokiem, pozostaje nieznany. Wok podwrza wznosiy si dwie oficyny - wschodnia czteropitrowa i zachodnia trzypitrowa. Klatki schodowe oficyn byy drewniane. Kamienica wybudowana zostaa w okresie warszawskiego boom'u budowlanego i do czasu nabycia jej w 1919 roku przez firm Dom Towarowy Bracia Jabkowscy S.A. wielokrotnie zmieniaa wacicieli.

Kamienica we wadaniu Firmy: lata 1919-1950

Decyzja o zakupie kamienicy przez Firm bya czci planu rozbudowy Domu Towarowego przy Brackiej 25 na dwch ssiednich posesjach - Chmielna 19 oraz Chmielna 21. Na przeszkodzie stany m.in. problemy z wysiedleniem mieszkacw zabudowa przy Chmielnej 19, przeznaczonych do rozbirki. Od 1924 roku budynek przy Chmielnej 21 zacz suy jako zaplecze socjalne Firmy i siedziba Stowarzyszenia Pracownikw. Zlokalizowano tam kuchni z jadalni, sal wypoczynkow z czytelni czasopism i bibliotek, pokj do gier oraz wypoyczalni sprztu sekcji narciarskiej, dysponujc kilkudziesicioma kompletami sprztu zakupionymi przez Firm. Aktywne byy rwnie sekcje pywacka, tenisowa i wodniacka. Prowadzono kursy jzykw obcych, odbyway si wykady podnoszce kwalifikacje pracownikw. Dziaaa kasa zapomogowo-poyczkowa, a od 1928 roku ukazywa si "Biuletyn Firmowy" rozdawany pracownikom bezpatnie. W 1931 roku zaoono "stacj opieki nad matk i dzieckiem" z wykwalifikowan pielgniark i staymi dyurami lekarza. W 1935 roku Firma utworzya fundusz stypendialny, zapomogowy i fundusz budowy domu wypoczynkowego. W 1939 roku bomba zniszczya wschodnie skrzydo budynku, pozostaa cz zostaa uszkodzona w Powstaniu Warszawskim. Jak cay majtek firmowy, take kamienica po 1950 roku zostaa odebrana wacicielom i staa sie wasnoci Skarbu Pastwa.

Budynek pastwowy czyli niczyj: lata 1950-2001

W ramach powojennych prac rewitalizacyjnych okoo 1960 roku elewacje kamienicy wyoono brunatn cementow licwka, a w latach 80 zlikwidowano zachowane konsole balkonw, ktre ju wczeniej otrzymay nowe, proste balustrady. Ostatnie lady dawnej wietnoci widoczne we frontowej klatce schodowej ulegay stopniowej dewastacji: ubytki w marmurowych parapetach uzupeniano betonem, za kolorowe mozaiki z pytek ceramicznych na podestach schodw oraz masywne, podrzebiane drzwi do lokali pokrya gruba warstwa farby olejnej. lady sztukaterii w przewicie bramowym pokryy kolejne warstwy uszczcych si tynkw i farby oraz chaotycznie rozmieszczane reklamy. Przez cay okres PRL kamienica pozostawaa zaniedbana, istniay nawet plany jej rozbirki. Projekt modernizacji ulicy Rutkowskiego opracowany w 1971 roku przez architektw B. Chmiel oraz T. cza przewidywa wyburzenie czci budynkw w tym rejonie, take kamienicy przy Chmielnej 21 i zastpienie istniejcej zabudowy "nowoczesn" architektura socjalistyczn. Remonty przeprowadzano jedynie w ostatecznoci, z reguy ograniczajc si do doranych napraw. Elewacje od strony podwrka odnowiono ze rodkw jednego z najemcw lokali dopiero na pocztku lat 90-tych, po raz pierwszy od czasw II Wojny wiatowej. Niestety rezultaty tych prac okazay si nietrwae.