Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 12

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 13

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 17
Dom Towarowy Bracia Jab�kowscy
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/init.php on line 15

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/init.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php:8) in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/init.php on line 19

Notice: ob_end_flush(): failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/index.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/lib.php on line 132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/lib.php on line 132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/lib.php on line 132

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dtbj/ftp/braciajablkowscy.pl/inc/lib.php on line 132
Dom Towarowy Bracia Jab�kowscy
Dom towarowy w Wilnie
W roku 1919 zostaa utworzona spka akcyjna pod nazw Wileski Dom Towarowo-Przemysowy Bracia Jabkowscy. Spka przeja reprezentacyjny budynek, wzniesiony przed wojn przy gwnej ulicy Wilna - Adama Mickiewicza, by zaoy tame dom towarowy. Budynek by w stanie surowym, pokryty dachem, i naleao go wykoczy montujc instalacje, windy, ogrzewanie centralne itp. Niewtpliw zalet jego byo usytuowanie, ktre powodowao, e kilkanacie okien wystawowych wychodzio na trzy ulice. Wilno przed pierwsz wojn wiatow dynamicznie si rozwijao korzystajc z duego zaplecza. Rokowao to dobre nadzieje na przyszo opierane na przedwojennych zaoeniach. Po wojnie znalazo si na wysunitym geograficznie wystpie, w pobliu dwu granic, ktre okazay si martwe, a to trudne byo do przewidzenia. Wileski Dom, poza wykoczeniem, wymaga jeszcze odpowiedniego umeblowania i zaopatrzenia w towary. Musiaa wic ta inwestycja pochon odpowiednio due rodki. Kapita akcyjny Wileskiego Domu by prawie w caoci wasnoci warszawskiej spki akcyjnej.
Fragment ksiki Feliksa Jabkowskiego "Romans ekonomiczny"

W roku 1932 oddelegowany zosta do Wilna dugoletni pracownik warszawskiego Domu, kierownik zakupw wkienniczo-konfekcyjnych z Warszawy, Edward Kuligowski. Od tego momentu znalaz si Wileski Dom pod fachowym kierownictwem, gdy poprzedni dyrektor by raczej pracownikiem biurowo-administracyjnym bez wikszego dowiadczenia handlowego. Przy staym kontakcie z Warszaw przejo wileskie przedsibiorstwo metody stosowane w centrali, z ktrymi zreszt nowy dyrektor by dobrze zaznajomiony z tytuu poprzedniej pracy. W roku 1937 wyej wspomniany Bank przenis si do wasnego budynku i pierwsze pitro zostao znowu przejte przez Dom Towarowy, w ten sposb prawie dwukrotnie powikszya si powierzchnia zajmowana przeze. Dyrektor Kuligowski wyjecha wwczas wraz z warszawsk grup kierownicz w dwutygodniow podr zagraniczn, aby zapozna si z metodami sprzeday i reklamy tamtejszych domw towarowych. Zwiedzono Londyn, Amsterdam, Rotterdam, Berlin i Koloni. Przedsibiorstwo rozwijao si dobrze, wykazujc rosnce obroty. Popularno firmy wrd mieszkacw Wilna wzrastaa. Znaczna cz klienteli rekrutowaa si spord przyjezdnych z prowincji, co szczeglnie byo widoczne w okresach przedwitecznych i w karnawale, gdy Wilno byo na tych terenach jedynym wikszym miastem liczcym si pod wzgldem kulturalnym i towarzyskim. Wwczas to Dom Wileski posiada ju sklepy z konfekcj, bielizn i galanteri msk, damsk oraz dziecic, z materiaami wkienniczymi - wen, bawen, jedwabiami, bielizn pocielow i porcelan, artykuami gospodarczo-kuchennymi, perfumeri, obok ktrej funkcjonowa gabinet kosmetyczny, obuwiem, galanteri skrzan, futrami i artykuami, podrnymi. W podziemiu mieci si sklep z drobiazgami po cenach jednolitych oraz kino dla dzieci. Wybr towarw ju tylko w niewielkim stopniu by skromniejszy ni w Domu Warszawskim. Reklama i formy marketingu Wilna naladoway cz imprez Warszawy. Organizowano: "biay tydzie", okazyjn sprzeda sukien letnich (sukienki sprowadzano z centrali), wystaw sportow, tydzie szkolny, wyprzedae posezonowe, sprzeda gwiazdkow. Magazyn w tym czasie dekorowano starannie, a w podziemiach w tych okresach byo czynne kino dla dzieci. W Wilnie zatrudnionych byo okoo 120 pracownikw z wynagrodzeniem zblionym do poziomu warszawskiego. Raz na miesic, a czasem czciej, organizowano zebrania pracownikw sprzeday w celu szkolenia z towaroznawstwa i waciwej obsugi klientw. Na nich take pracownicy przekazywali kierownictwu uwagi i spostrzeenia wasne wypywajce z nabytej praktyki, jak i yczenia klientw adresowane do dyrekcji. Sprawy socjalne pracownikw i tu rwnie byy przedmiotem szczeglnej troski dyrekcji. Doranie udzielano pomocy osobom bdcym w trudnej sytuacji oraz majcym kopoty rodzinne - wywiady na ten temat zbieraa jedna z pracownic odwiedzajc domy. Mode matki otrzymyway bezpatne wyprawki dla niemowlt. Biblioteka istniejca przy Domu otrzymywaa corocznie 3 tys. z na zakup ksiek. Dla sportowcw ufundowano sprzt sportowy narciarski i tenisowy, opacono abonamenty na kortach tenisowych, skadki w klubie wiolarskim oraz trenera dla narciarzy. Trzynasta pensja bya wypacana w trzech ratach - w okresach witecznych i przed urlopem, podobnie jak w Warszawie. Po wybuchu wojny w kocu wrzenia 1939 roku przedsibiorstwo ulego likwidacji.
Fragment ksiki Feliksa Jabkowskiego "Romans ekonomiczny"
[album]